Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

Okulsetleri.com ziyaretçilerinden topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığını ve sakladığını; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütünüdür. Site ziyaretçilerinin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne Okulsetleri.com büyük önem vermektedir. Okulsetleri.com kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.

Topladığımız Bilgiler Nelerdir?

Okulsetleri.com, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri ziyaretçilerinden toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile ziyaretçilerden bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Okulsetleri.com ziyaretçilerinden web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; (mesela ziyaretçilerin sitemizin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler vb. gibi) Yine aynı şekilde ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)” ler kullanılabilir. Cookie(çerez), web sunucu tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen ve ziyaretçilerin siteye tekrar gelmeleri halinde ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Ziyaretçilerimizden topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler de olabilir.

Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Web sitesi aracılığıyla toplanan bilgiler, 

Okulsetleri.com ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında ziyaretçilere ulaşmak ve ziyaretçileri söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek için kullanır. Ayrıca Okulsetleri.com web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve site ziyaretçileri ile ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması

Okulsetleri.com ziyaretçilerinden topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca ziyaretçilerimizden topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilir. Okulsetleri.com ziyaretçilerinden topladığı bu bilgileri, şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.

Bilgi Bütünlüğünün Korunması
Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve ziyaretçilerimize ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda OKULSETLERİ.COM elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.
Sorular
Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu destek@okulsetleri.com

  email adresini kullanarak  Okulsetleri.com’ a iletebilirsiniz.

Okulsetleri.com yönetimi Gizlilik İlkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Şükrü ARI E-Ticaret Şirketler Grubu 2015 ziyaretçilerinden topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığını ve sakladığını; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütünüdür. Site ziyaretçilerinin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne Okulsetleri.com büyük önem vermektedir. Okulsetleri.com kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.

Topladığımız Bilgiler Nelerdir?

Okulsetleri.com, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri ziyaretçilerinden toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile ziyaretçilerden bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Okulsetleri.com ziyaretçilerinden web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; (mesela ziyaretçilerin sitemizin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler vb. gibi) Yine aynı şekilde ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)” ler kullanılabilir. Cookie(çerez), web sunucu tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen ve ziyaretçilerin siteye tekrar gelmeleri halinde ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Ziyaretçilerimizden topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler de olabilir.

Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Web sitesi aracılığıyla toplanan bilgiler, Okulsetleri.com ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında ziyaretçilere ulaşmak ve ziyaretçileri söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek için kullanır. Ayrıca okulsetleri.com web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve site ziyaretçileri ile ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.

Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması
OKULSETLERİ.COM ziyaretçilerinden topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca ziyaretçilerimizden topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilir. OKULSETLERİ.COM ziyaretçilerinden topladığı bu bilgileri, şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.
Bilgi Bütünlüğünün Korunması
Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve ziyaretçilerimize ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda OKULSETLERİ.COM elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.
Sorular
Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu destek@okulsetleri.com  email adresini kullanarak okulsetleri.com’ a iletebilirsiniz.
okulsetleri.com yönetimi Gizlilik İlkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Şükrü ARI E-Ticaret Şirketler Grubu 2015 ziyaretçilerinden topladığı çeşitli bilgileri nasıl toplayıp, kullandığını ve sakladığını; ayrıca bu bilgileri hangi şartlar altında kimlere açıklayıp, kimlerle paylaşacağına dair kurallar bütünüdür. Site ziyaretçilerinin bilgilerinin güvenliği ve bütünlüğüne OKULSETLERİ.COM büyük önem vermektedir. OKULSETLERİ.COM kullanıcıları tarafından kendisine güvenilerek verilen her türlü bilginin güvenliğinden sorumludur.
Topladığımız Bilgiler Nelerdir?
OKULSETLERİ.COM, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri ziyaretçilerinden toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm online formlar ile ziyaretçilerden bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır.OKULSETLERİ.COM ziyaretçilerinden web sitemizi nasıl kullandıklarına dair bilgi toplayabilir; (mesela ziyaretçilerin sitemizin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiğine ilişkin bilgiler vb. gibi) Yine aynı şekilde ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için “cookie (çerez)” ler kullanılabilir. Cookie(çerez), web sunucu tarafından ziyaretçilerin bilgisayarlarına yerleştirilen ve ziyaretçilerin siteye tekrar gelmeleri halinde ziyaretçiyi tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Ziyaretçilerimizden topladığımız tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler de olabilir.
Bu Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?
Web sitesi aracılığıyla toplanan bilgiler, OKULSETLERİ.COM ve diğer anlaşmalı çözüm ortakları tarafından sunulan ürün ve servisler hakkında ziyaretçilere ulaşmak ve ziyaretçileri söz konusu ürün ve servisler hakkında bilgilendirmek için kullanır. Ayrıca OKULSETLERİ.COM web sitesi aracılığıyla toplanan bu bilgileri, ar-ge, pazarlama, reklam ve satış kapsamı altında site verimliliğini artırmak ve site ziyaretçileri ile ilişkilerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanabilir.
Bilgilerin Açıklanması ve Paylaşılması
OKULSETLERİ.COM ziyaretçilerinden topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer ortaklarıyla paylaşabilir. Ayrıca ziyaretçilerimizden topladığımız bilgilere dayanan bir takım anomim (bireysel niteliği olmayan) bilgileri üçüncü şahıslara açıklayabilir. OKULSETLERİ.COM ziyaretçilerinden topladığı bu bilgileri, şirket yapısındaki herhangi bir değişiklik sonucu ortaya çıkabilecek satış, devir-teslim işlemlerinde transfer edebilir.
Bilgi Bütünlüğünün Korunması
Sistemlerimiz üzerinde bulunan ve ziyaretçilerimize ait her çeşit bilgi yüksek güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Bu konuda OKULSETLERİ.COM elinden geleni yapmakla beraber, mükemmel güvenlik adına herhangi bir iddia sahibi değildir.
Sorular
Gizlilik İlkemiz hakkında her türlü sorunuzu destek@okulsetleri.com  email adresini kullanarak OKULSETLERİ.COM a iletebilirsiniz.
OKULSETLERİ.COM yönetimi Gizlilik İlkeleri üzerinde zaman zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.
Şükrü ARI E-Ticaret Şirketler Grubu 2015